Služby společnosti SOLARFIX

  • Montáž oplocení pozemků
  • Geodetické zaměření pozemků
  • Návrhy a geodetické vytýčení rozmístění konstrukcí
  • Výroba konstrukcí, zemních kotev a betonových patek
  • Vrtání zemních kotev
  • Montáž ocelových konstrukcí
  • Instalace FVE panelů
  • Elektroinstalace (propojení panelů k invertorům)